Pravilnik o Zasebnosti

Vaša zasebnost je za nas zelo pomembna. Zato smo razvili to politiko, da bi vi razumeli kako komuniciramo, zbiramo, uporabljamo vaše osebne podatke. V nadaljevanju je pojasnjena naša politika zasebnosti.

  • Pred in med zbiranjem osebnih podatkov, se bomo opredelili za kateri namen se podatki zbirajo.
  • Mi bomo zbirali in uporabljali osebne podatke izključno z namenom in ciljem izpopolnjevanja nas in drugih združljivih namenov, če smo za to pridobili soglasje zadevnega posameznika ali če to zahteva zakon.
  • Osebne podatke bomo ohranili le tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev teh namenov.
  • Osebne podatke in informacije bomo zbirali na zakonit in pošten način in kot je to primerno, z vedenjem in privolitvijo posameznika.
  • Osebni podatki morajo biti ustrezni za namene za katere se uporabljajo, zato morajo biti točni in popolni.
  • Osebne podatke bomo zaščitili z ustreznimi varnostnimi ukrepi, za zaščito pred izgubo ali krajo, kot tudi pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, kopiranjem, uporabo ali spremembo.
  • Informacije o naši politiki in praksi, ki se nanašajo na menedžment osebnih podatkov bodo takoj na voljo strankam.

Zavzemamo se za opravljanje našega poslovanja v skladu s temi načeli, da zagotovimo, da je zaupnost osebnih podatkov zaščitena in vzdrževana.

Pojdi Na Vrh